דוח ניתוח לוח זמנים בשיטת HCP


הניתוח והדוח מוגשים עבור

מנהל מנהלי
אבגדהוז
כביש עם גשר יפיפה בעיר

על ידי טל לבנון, MSc, PMI-SP
טל לבנון - HCP בע"מ
tal@hcp.co.il
https://www.hcp.co.il

12 באוקטובר, 2022

 

תוכן העניינים


1. תקציר מנהלים

1.1. תאריכי מפתח בפרויקט ועיקרי סטטיסטיקת הניתוח
1.2. הערכת מידת הצלחת הפרויקט
1.3. תקציר בדיקה מקיפה של הגאנט
1.4. דגשים מניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP

2. דוח ניתוח איכות לוח הזמנים

2.1. סקירת איכות לוח הזמנים
2.2. פעילויות לא מקושרות לפעילויות עוקבות
2.3. קשרי התחלה-לסיום
2.4. פעילויות עם פעילויות עוקבות מקדימות
2.5. חוסר תאימות בין הגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים
2.6. נושאי דיווח ביצוע
2.7. נושאים הקשורים בערסלים עם קישורים

3. דוח ניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP

3.1. סקירת ניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP
3.2. פעילויות הנתיבים הקריטיים בשיטת HCP
3.3. הזדמנויות להקדמת תאריך הסיום של לוח הזמנים
3.4. נושאי סיכון (1): פעילויות מקבילות בנתיבים הקריטיים בשיטת HCP
3.5. נושאי סיכון (2): פעילויות הנתיבים הקריטיים הנסתרים
3.6. נושאי סיכון (3): פעילויות קשות-למעקב
3.7. נושאי דיווח ביצוע
3.8. נתיבי HCP ייחודיים
3.9. נתיבי HCP יתרים
3.10. קבצי לוח זמנים מתקדמים

הצהרה

1. תקציר מנהלים

1.1. תאריכי מפתח בפרויקט ועיקרי סטטיסטיקת הניתוח
1.2. הערכת מידת הצלחת הפרויקט
1.3. תקציר בדיקה מקיפה של הגאנט
1.4. דגשים מניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP

1.1. תאריכי מפתח בפרויקט ועיקרי סטטיסטיקת הניתוח

תאריכי מפתח בגאנט ובניתוח

תאריך ההתחלה המוקדם ביותר בלוח: 1 בפברואר, 2022
תאריך סיום הפרויקט המתוכנן: 5 באוגוסט, 2025
טווח ניתוח התאריכים: 1 בפברואר, 2022 - 5 באוגוסט, 2025
תאריך אפקטיבי לניתוח הפרויקט: 1 ביוני, 2022

מספר הפעילויות והקשרים

מספר הפעילויות בגאנט: 240
מספר הקשרים בגאנט: 324

1.2. הערכת מידת הצלחת הפרויקט

ניתוח ה- HCP של הגאנט הניב תובנות לגבי רמת הסבירות להצלחת הפרויקט בהיבטים השונים של הפרויקט. יש לשים לב, כי כל ההערכות מבוססות אך ורק על ניתוח חוסן הגאנט ושלמותו, ללא ניתוח עלות ממשית או תכולה.

אזהרת ניתוח:יש תחילה לתקן את כל המצוין בתקציר סעיף 1.3 ובפרק 2 כדי לקבל תמונה אמינה לרמות הסבירות להצלחת הפרויקט!


    1 2 3 4 5 6 7
     נמוך 
מאד
 נמוך              בינוני              גבוה   גבוה 
מאד
באופן כללי   הערכת מידת הצלחת הפרויקט  
           
זמן הסבירות לעמידה בלוחות הזמנים              
תכולה הסבירות לעמידה בביצוע התכולה              
תקציב הסבירות לעמידה בתקציב              

 


1.3. תקציר בדיקה מקיפה של הגאנט

  1. מצאנו 18 פעילויות, ללא קישור לפעילויות עוקבות, המהוות 7.50% מסך כל הפעילויות בפרויקט (18 פעילויות מתוכן לא הסתיימו והן מהוות 7.50% מסך כל הפעילויות בפרויקט). מאחר והן ללא פעילויות עוקבות, ההתייחסות בניתוח ה- HCP לפעילויות אלו כאל נקודות סיום בגאנט. על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שפעילויות אלו ייבחנו ויתוקנו, באם נדרש, ואז לבצע ניתוח חדש ללוח הזמנים. לפרטים ראה סעיף 2.2 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.

  2. לא איתרנו קשרי התחלה-סיום בלוח הזמנים. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.

  3. לא איתרנו מצבים אשר בהם פעילות עוקבת מתוכננת להתחיל לפני הפעילות המקדימה אותה. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.

  4. מצאנו 36 פעילויות בהן המשך המוגדר אינו תואם את תאריך ההתחלה שנקבע, את תאריך הסיום ו/או את לוח השנה המוגדר בלוח הזמנים (מספר זה מייצג 15.00% מכל הפעילויות בגאנט). יש לבחון את כל הפעילויות הללו, כדי לוודא, שכמות הזמן הנדרשת לכל פעילות בכדי להשלימה, קיימת במציאות. על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שפעילויות אלו ייבחנו ויתוקנו, באם נדרש, ואז לבצע ניתוח חדש ללוח הזמנים.
  לפרטים ראה סעיף 2.5 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.

  5. מצאנו 6 פעילויות עם אי התאמות דיווח (מספר זה מייצג 2.50% מכל הפעילויות בלוח הזמנים), אשר ביצוען היה אמור להתחיל בהשוואה לתאריך הניתוח ( 1 ביוני, 2022). לפרטים ראה סעיף 2.6 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.

  6. איתרנו 2 ערסלים אשר מקושרים לפעילויות בלוח הזמנים. קישורים אלו יכולים לגרום להארכת משך הפרויקט ואינם מומלצים. לפרטים ראה סעיף 2.7 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.


1.4.דגשים מניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP

  1. אותרו 5 נתיבים קריטים לפי HCP, שהם הארוכים ביותר ברשת הפרויקט. הניתוח שלנו חשף 56 פעילויות מפתח בלוח הזמנים, שנדרשת להן תשומת לב ניהולית. לפרטים ראה סעיף 3.2 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.

  2. יתכן כי ניתן יהיה להקדים את תאריך הסיום של הפרויקט ב- 135.00 ימים, על ידי התייחסות להשהיות ו/או אילוצים בין הפעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים ב- HCP.
  איתרנו 13 ערסלים אשר, עם תשומת לב ניהולית ו'חשיבה מחוץ לקופסא', יכולים לספק הזדמנויות להפחתת המשך הכללי ו/או לשפר את החוסן של לוח זמנים.
  לפרטים ראה סעיף 3.3 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.

  3. לא איתרנו מצבים שבהם פעילויות מתבצעות במקביל בנתיבים הקריטיים בשיטת HCP. מדד זה מצביע על תוכנית בעלת סיכון נמוך יחסית, לעיכובים בלוח הזמנים, בכל נקודת זמן בפרויקט. לעומת זאת, אנו ממליצים לחפש אחר הזדמנויות למקבל פעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים בשיטת HCP. אף כי מקבול הפעילויות מעלה את הסיכון בנקודות הזמן הספציפיות האלו, בו בזמן הוא יוצר מרווח הגנה לסיום כל הפרויקט. באופן זה, ניתן להעלות את הסבירות להשלמת הפרויקט כולו על פי לוח הזמנים. לאיתור הפעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים על-פי HCP ראה סעיף 3.2 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.

  4. מתוך 240 פעילויות בלוח הזמנים, מצאנו 79 פעילויות המרכיבות את 5 הנתיבים הקריטיים של ה-HCP ואת 65 הנתיבים הקריטיים הנסתרים. מדד זה מעיד על פרויקט בסיכון בינוני. פעילויות אלו דורשות תשומת לב ניהולית . לפרטים ראה סעיף 3.5 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.

  5. 25 פעילויות זוהו כפעילויות קשות למעקב ובקרה. לפרטים ראה סעיף 3.6 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.

  6. לא דווח ביצוע לכל הנתיבים שזוהו. דבר זה מעיד שלוח הזמנים אינו מעודכן. לפרטים ראה סעיף 3.7 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.

  7. איתרנו 486 נתיבי HCP יתרים בלוח הזמנים, הנובעים מ- 8 קשרים יתרים. מחיקת הקשרים תקטין את סיבוכיות הרשת. יש לוודא טרם מחיקתם כי לא משתנה דבר בתאריכי הפעילויות המעורבות. להסבר על נתיבים קריטים יתרים לחץ כאן. לפרטים ראה סעיף 3.9 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.


2. דו"ח ניתוח איכות לוח הזמנים

2.1. סקירת איכות לוח הזמנים
2.2. פעילויות לא מקושרות לפעילויות עוקבות
2.3. קשרי התחלה-לסיום
2.4. פעילויות עם פעילויות עוקבות מקדימות
2.5. חוסר תאימות בין הגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים
2.6. נושאי דיווח ביצוע
2.7. נושאים הקשורים בערסלים עם קישורים

2.1. סקירת איכות לוח הזמנים

תאריכי מפתח בלוח הזמנים ובניתוח

תאריך ההתחלה המוקדם ביותר בלו"ז: 1 בפברואר, 2022
תאריך סיום הפרויקט המתוכנן: 5 באוגוסט, 2025
טווח התאריכים אשר נותחו: 1 בפברואר, 2022 - 5 באוגוסט, 2025
תאריך אפקטיבי לניתוח הפרויקט: 1 ביוני, 2022

מספר הפעילויות והקשרים

מספר הפעילויות בלוח הזמנים: 240
מספר הקשרים בלוח הזמנים: 324

תקציר כמות הנושאים הקשורים באיכות לוח הזמנים

פעילויות לא מקושרות לפעילויות עוקבות 18
קשרי התחלה-לסיום 0
פעילויות עם פעילויות עוקבות מקדימות 0
חוסר תאימות בהגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים 36
נושאי דיווח ביצוע 6
נושאים הקשורים בערסלים עם קישורים 2

2.2. פעילויות לא מקושרות לפעילויות עוקבות

איתרנו 18 פעילויות אשר לא הושלמו והן אינן מקושרות לפעילויות עוקבות. פעילויות אלו מהוות 7.50% מכל הפעילויות בפרויקט (18 מהן לא הושלמו, והן מהוות 7.50% מכל הפעילויות בפרויקט). במצב זה, התייחסות ניתוח ה- HCP לפעילויות אלו, הוא כאל נקודות סיום בלוח הזמנים.

אזהרת ניתוח: על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שפעילויות אלו יבחנו ויתוקנו, באם נדרש, ואז לבצע ניתוח חדש ללוח הזמנים.

# מזהה פעילות WBS פעילות ערסל % ביצוע
131.1.1אדמינסטרציה 0.0%
הגשת הרמוניקה חתומה להיתר
241.1.2אדמינסטרציה 0.0%
ישיבת וועדה
351.1.3אדמינסטרציה 0.0%
קבלת היתר בניה
471.1.4.1הפקעות 0.0%
אישור תשריט הפקעות
581.1.4.2הפקעות 0.0%
וועדה להפקעות
691.1.4.3הפקעות 0.0%
פרסום 5+ 7 ברשומות
7101.1.4.4הפקעות 0.0%
תפיסת חזקה
8111.1.5אדמינסטרציה 0.0%
RFT
9161.2.1אבני דרך חוזית 0.0%
אבן דרך חוזית 1 - התארגנות פריצת דרכים והכנת השטח לעבודה (2.5 חודשים)
10171.2.2אבני דרך חוזית 0.0%
אבן דרך חוזית 2 - השלמת ביסוס נציבים מרכזיים של גשר NL-01
11181.2.3אבני דרך חוזית 0.0%
אבן דרך חוזית 3 - יציקת מיסעה בגשר 02
12191.2.4אבני דרך חוזית 0.0%
אבן דרך חוזית 4 - השלמת עבודות מילוי בכל הפרויקט עד תחתית מצעים
13201.2.5אבני דרך חוזית 0.0%
אבן דרך חוזית 5 - השלמת מיסעה NL01
14211.2.6אבני דרך חוזית 0.0%
אבן דרך חוזית 6 - פתיחה לתנועה
15221.2.7אבני דרך חוזית 0.0%
אבן דרך חוזית 7- השלמת מסירות ומרווח בטחון לכלל הפעילויות
16281.3.5חוזים וצו התחלת עבודה 0.0%
חתימת הסכם עם חברת המים
17811.4.4.6עבודות מקדימות 0.0%
פינוי הפסולת לאתר מורשה
182101.8.3.10ביצוע הגשר 0.0%
ביצוע מעקות פלדה

חזרה לתחילת הדף


2.3. קשרי התחלה-לסיום (SF)

בלוח זמנים זה, לא נמצאו קשרי התחלה-לסיום. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.

חזרה לתחילת הדף


2.4. פעילויות עם פעילויות עוקבות מקדימות

לא מצאנו פעילויות עם פעילויות עוקבות המקדימות להן בלוח הזמנים. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.

חזרה לתחילת הדף


2.5. חוסר תאימות בין הגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים

מצאנו 36 פעילויות שהגדרת המשך שלהן אינה תואמת את תאריך ההתחלה שהוגדר להן, תאריך הסיום ו/או לוח השנה העיקרי של לוח הזמנים (מספר זה מהווה 15.00% מסך הפעילויות המוגדרות בלוח הזמנים). יש לבדוק פעילויות אלו על מנת לוודא שלכל אחת מוקצבת כמות הזמן הנדרשת על מנת להשלימה.

ערך אי התאמה חיובי מעיד שהמשך המחושב ארוך יותר מהמשך המוגדר לפעילות בגאנט. דבר זה יכול להגרם כתוצאה מהגדרת ימי חופשה או מפיצול פעילות.

יש לבדוק כל ערך אי התאמה שלילי, מאחר והוא מעיד שהמשך המחושב קטן מהמשך המוגדר לפעילות. מצב זה יכול להיות כתוצאה מ- (א) שימוש במספר לוחות זמנים שונים (ב) שימוש בימים קלנדריים, כגון חודש-ק, (ג) ימי סוף השבוע שהפכו לימי עבודה, (ד) פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים.

במקרים בהם כל ערכי יחס אי ההתאמה זהים: דבר זה מעיד כי יש פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים, למשל, בין כמה שעות עבודה מוגדרות ביום וכמה שעות עבודה מגדירות יום עבודה.

אם יש פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים, אזי ניתן לתקן את הקובץ על-ידי שינוי ההגדרות בקובץ או שינוי של אחת או יותר מההגדרות הבאות. בהרצת ניתוח HCP ב- Step 3 יש לפתוח את הסעיף "Project Calendar Settings" ולשנות את הערכים לפי המוגדר בלוח השנה של הקובץ: Non Work Days Per Week, Work Days Per Month, Begin Work Hour, Begin Lunch Hour, End Lunch Hour, End Work Hour.

אזהרת ניתוח: על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שממצאים אלו יבחנו ויתוקנו, באם נדרש, לפני ביצוע ניתוח חדש.

# מזהה פעילות WBS % ביצוע תאריך התחלה תאריך סיום משך מתוכנן משך מחושב אי התאמה יחס אי התאמה
1131.1.70.0%30/06/2022 08:00 03/10/2022 17:00 75.00 ימים77.33 ימים2.33 ימים1.03
פרסום מכרז
2251.3.20.0%04/10/2022 08:00 06/10/2022 11:00 1.00 ימים2.33 ימים1.33 ימים2.33
קבלת פוליגונים ממודד המזמין
3261.3.30.0%04/10/2022 08:00 06/10/2022 11:00 1.00 ימים2.33 ימים1.33 ימים2.33
קבלת תיק תאום תשתיות
4271.3.40.0%04/10/2022 08:00 06/10/2022 11:00 1.00 ימים2.33 ימים1.33 ימים2.33
ביצוע ביטוח עבודות קבלניות
5281.3.50.0%04/10/2022 08:00 06/10/2022 11:00 1.00 ימים2.33 ימים1.33 ימים2.33
חתימת הסכם עם חברת המים
6471.4.2.20.0%06/10/2022 11:00 03/11/2022 11:00 20.00 ימים22.67 ימים2.67 ימים1.13
היתר מחברת חשמל
7481.4.2.30.0%06/10/2022 11:00 03/11/2022 11:00 20.00 ימים22.67 ימים2.67 ימים1.13
היתר מבזק
8491.4.2.40.0%06/10/2022 11:00 03/11/2022 11:00 20.00 ימים22.67 ימים2.67 ימים1.13
היתר מהוט
9501.4.2.50.0%06/10/2022 11:00 03/11/2022 11:00 20.00 ימים22.67 ימים2.67 ימים1.13
היתר מפרטנר
10511.4.2.60.0%06/10/2022 11:00 03/11/2022 11:00 20.00 ימים22.67 ימים2.67 ימים1.13
היתר סלקום
11651.4.3.4.20.0%23/04/2023 14:00 07/05/2023 14:00 10.00 ימים11.33 ימים1.33 ימים1.13
אישור המפרט/ דוגמה
12681.4.3.5.20.0%23/04/2023 14:00 07/05/2023 14:00 10.00 ימים11.33 ימים1.33 ימים1.13
אישור המפרט/ דוגמה
13701.4.3.6.10.0%17/04/2023 11:00 12/05/2023 14:00 20.00 ימים21.33 ימים1.33 ימים1.07
הגשת מפרט / דוגמא לשילוט
14731.4.3.7.10.0%17/04/2023 11:00 12/05/2023 14:00 20.00 ימים21.33 ימים1.33 ימים1.07
הגשת מפרט למעקות
15961.6.2.10.0%23/01/2023 11:00 23/04/2023 11:00 70.00 ימים72.67 ימים2.67 ימים1.04
שיריון קרקע באמצעות רשת כלונסאות קוטר 80 ללא זיון ובעומק 10 מטר בממוצע
16971.6.2.20.0%23/04/2023 11:00 01/05/2023 17:00 6.00 ימים7.33 ימים1.33 ימים1.22
מצע סוג א בעובי 20
171061.6.2.5.60.0%13/09/2023 11:00 16/10/2023 11:00 24.00 ימים26.33 ימים2.33 ימים1.10
קיר תומך כולל יסוד מבטון ב- 30 בחלק העליון של קיר קרקע משוריין
181071.6.2.5.70.0%13/09/2023 11:00 08/10/2023 17:00 18.00 ימים20.33 ימים2.33 ימים1.13
יציקת מקטע מעבר באורך 32 מטר וברוחב 20 מטר
191231.6.3.1.40.0%02/04/2023 14:00 19/04/2023 17:00 12.00 ימים14.67 ימים2.67 ימים1.22
מפתן פילוס לקרקע משוריינת
201241.6.3.1.50.0%20/04/2023 08:00 02/06/2023 11:00 33.00 ימים35.33 ימים2.33 ימים1.07
בניית קירות קק"ש כ- 10 מטר גובה כולל עמודונים
211361.6.3.2.90.0%20/09/2023 14:00 29/09/2023 11:00 6.00 ימים7.33 ימים1.33 ימים1.22
יציקת מפלס אחרון עד 669.64
221651.6.5.1.10.0%13/08/2023 08:00 05/12/2023 11:00 16.00 שבועות93.00 ימים2.33 ימים1.03
הרכבת 16 מקטעים, 8 לכל כיוון בקצב של שבועיים לזוג מקטעים
231881.7.20.0%28/02/2023 08:00 11/04/2023 11:00 33.00 ימים34.33 ימים1.33 ימים1.04
ביצוע קיר דיפון
241911.7.50.0%20/09/2023 14:00 05/12/2023 14:00 60.00 ימים61.33 ימים1.33 ימים1.02
קיר דיפון מדרום לקיר הגבוה
251951.8.1.10.0%28/02/2023 08:00 16/04/2023 17:00 36.00 ימים38.67 ימים2.67 ימים1.07
RW21+ RW20+ קיר מחבר ביניהם
261961.8.1.20.0%17/04/2023 08:00 02/06/2023 11:00 36.00 ימים38.33 ימים2.33 ימים1.06
RW24+ RW23+ קיר מחבר ביניהם
271981.8.2.10.0%17/04/2023 08:00 17/05/2023 14:00 24.00 ימים25.33 ימים1.33 ימים1.06
QP17+ QP19+ קיר מחבר ביניהם
282051.8.3.50.0%21/09/2023 08:00 28/09/2023 14:00 5.00 ימים6.33 ימים1.33 ימים1.27
הנחת קורות גשר טרומיות דרוכות
292231.10.50.0%05/09/2023 08:00 28/11/2023 11:00 66.00 ימים68.33 ימים2.33 ימים1.04
ביצוע 4 סכרי גביונים
302252.10.0%17/05/2023 14:00 17/10/2023 11:00 120.00 ימים123.33 ימים3.33 ימים1.03
ביצוע קיר QP9
312262.20.0%17/05/2023 14:00 17/10/2023 11:00 120.00 ימים123.33 ימים3.33 ימים1.03
ביצוע קיר QP10
322282.40.0%24/09/2023 08:00 08/11/2023 11:00 36.00 ימים37.33 ימים1.33 ימים1.04
קיר כנף צפון מערבי למעבר DW1
332353.40.0%28/06/2023 14:00 08/10/2023 17:00 80.00 ימים82.33 ימים2.33 ימים1.03
קיר לאורך הדופן הדרומית מצפון לגשר 02
342394.10.0%11/04/2023 11:00 04/06/2023 14:00 40.00 ימים43.67 ימים3.67 ימים1.09
ביצוע קיר קיר להשתלבות עם קיר קיים
352404.20.0%05/09/2023 08:00 06/10/2023 14:00 24.00 ימים26.33 ימים2.33 ימים1.10
קיר תומך מעל מעביר WT4
3630515.10.0%06/04/2025 14:00 05/08/2025 14:00 121.00 ימים-ק98.33 ימים-22.67 ימים0.81
מרווח בטחון לכלל הפעילויות

חזרה לתחילת הדף


2.6. נושאי דיווח ביצוע

מצאנו 6 פעילויות (מספר זה מייצג 2.50% מכלל הפעילויות בלוח הזמנים), אשר היו צריכות להתחיל בהשוואה לתאריך ניתוח זה ( 1 ביוני, 2022).

# מזהה פעילות WBS תאריך התחלה תאריך סיום
131.1.101/02/2022 08:00 01/02/2022 08:00
הגשת הרמוניקה חתומה להיתר
241.1.203/03/2022 08:00 03/03/2022 08:00
ישיבת וועדה
371.1.4.107/02/2022 08:00 07/02/2022 08:00
אישור תשריט הפקעות
481.1.4.201/03/2022 08:00 01/03/2022 08:00
וועדה להפקעות
591.1.4.301/04/2022 08:00 01/04/2022 08:00
פרסום 5+ 7 ברשומות
6111.1.531/05/2022 08:00 31/05/2022 08:00
RFT

חזרה לתחילת הדף


2.7. נושאים הקשורים בערסלים עם קישורים

ערסלים המקושרים לפעילויות מקדימות

יש לשים לב ש- 2 הערסלים הבאים מקושרים לפעילויות מקדימות. בכל אחד מהמקרים הללו, קיים פוטנציאל לקיצור משך לוח הזמנים ו/או לשיפור יציבות לוח הזמנים ובמיוחד באותם הערסלים המכילים פעילויות המרכיבות את הנתיב הקריטי בשיטת HCP (כפי שמצוין בטבלה). ניתן לממש את הפוטנציאל על-ידי מחיקת הקשרים אלה ובמקומם, קישור הפעילויות המקדימות לפעילות ספציפית בתוך הערסל.

# מזהה פעילות ערסל WBS % ביצוע נתיב קריטי בשיטת HCP
11861.70.0%No
עבודות חציבה בקטעים הכנה לביצוע קירות תומכים
224250.0%No
ביצוע מבנה כביש - מצעים

ערסלים המקושרים לפעילויות עוקבות

לא נמצאו ערסלים המקושרים לפעילויות עוקבות.

חזרה לתחילת הדף


3. דו"ח ניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP

3.1. סקירת ניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP
3.2. פעילויות הנתיבים הקריטיים בשיטת HCP
3.3. הזדמנויות להקדמת תאריך הסיום של לוח הזמנים
3.4. נושאי סיכון (1): פעילויות מקבילות בנתיבים הקריטיים בשיטת HCP
3.5. נושאי סיכון (2): פעילויות הנתיבים הקריטיים הנסתרים
3.6. נושאי סיכון (3): פעילויות קשות-למעקב
3.7. נושאי דיווח ביצוע
3.8. נתיבי HCP ייחודיים
3.9. נתיבי HCP יתרים
3.10. קבצי לוח זמנים מתקדמים

3.1. סקירת ניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP

תאריכי מפתח בלוח הזמנים ובניתוח

תאריך ההתחלה המוקדם ביותר בלו"ז: 1 בפברואר, 2022
תאריך סיום הפרויקט המתוכנן: 5 באוגוסט, 2025
טווח התאריכים אשר נותחו: 1 בפברואר, 2022 - 5 באוגוסט, 2025
תאריך אפקטיבי לניתוח הפרויקט: 1 ביוני, 2022

הערה: לנושאים הקשורים בדיווח התקדמות ביצוע, התאריך האפקטיבי לניתוח הוא 1 ביוני, 2022 ולא תאריך היום.

נתונים על פעילויות וקשרים

מספר הפעילויות בלוח הזמנים: 240
מספר הקשרים בלוח הזמנים: 324

נתיבי HCP קריטיים וקריטיים נסתרים אשר נמצאו בלוח הזמנים במרווח (DS) בן 20% ממשך הפרויקט

הסך הכולל של נתיבי HCP שזוהו: 556
מספר הנתיבים היתרים שזוהו: 486
נתיבים ייחודיים שנותחו: 70

היסטוגרמת נתיבי HCP קריטיים וקריטיים נסתרים


ההיסטוגרמה של לוח זמנים טוב, נראית כמו התפלגות גאוס (הנקראת גם התפלגות נורמלית או התפלגות פעמון), או כמו התחלה של התפלגות זו. בכל מקרה אחר – הדבר מעיד על בעיה. למשל:

 • היסטוגרמה שנראית כמו גרף שיני מסור – מעידה כנראה על לוח זמנים אשר חסרים בו קישורים רבים.
 • היסטוגרמה הנראית כמו מספר עקומות פעמון – יכולה להעיד על מספר פרויקטים באותו הגאנט, או תחומים שונים בפרויקט.
 • היסטוגרמה בה יש הרבה נתיבים קריטיים ומעט קריטיים נסתרים (מעין סיום פעמון) מעידה על ריכוז משימות קריטיות בכמות גדולה מאד. מצב זה אפשרי בסיום פרויקט, אך אם הוא קורה בתחילת פרויקט - זוהי בעיה!
 • כמות הנתיבים

  10
  7
  5
  2
  0.0 19.0 28.0 38.7

  מרווח משך הנתיב (ימים)

   

  חזרה לתחילת הדף


  3.2. פעילויות הנתיבים הקריטיים בשיטת HCP

  נמצאו 5 נתיבים בלוח הזמנים שלהם המשך הארוך ביותר (902.70 ימים), להלן "הנתיבים הקריטיים ב- HCP". המשמעות היא שנדרשת תשומת לב ניהולית לנתיבים האלו המורכבים מ- 56 פעילויות. הרשימה הבאה ממוינת לפי תאריך התחלה.

  # מזהה פעילות WBS % ביצוע תאריך התחלה תאריך סיום פעילות ערסל נתיב HCP # CPM קריטי?
  1121.1.6 0.0%30/06/2022 08:00 30/06/2022 08:00 אדמינסטרציה1Yes
  השלמת מסמכי מכרז
  2131.1.7 0.0%30/06/2022 08:00 03/10/2022 17:00 אדמינסטרציה1Yes
  פרסום מכרז
  3141.1.8 0.0%03/10/2022 17:00 03/10/2022 17:00 אדמינסטרציה1Yes
  קבלת צ.ה.ע
  4241.3.1 0.0%03/10/2022 17:00 03/10/2022 17:00 חוזים וצו התחלת עבודה1Yes
  קבלת צו התחלת עבודה
  5431.4.1.13 0.0%04/10/2022 08:00 19/10/2022 14:00 לוח זמנים ובקרת איכות1Yes
  הגשת מודד
  6441.4.1.14 0.0%19/10/2022 14:00 31/10/2022 11:00 לוח זמנים ובקרת איכות1Yes
  אישור המודד
  7761.4.4.1 0.0%31/10/2022 11:00 06/11/2022 14:00 עבודות מקדימות 1Yes
  סימון ומדידות
  8781.4.4.3 0.0%06/11/2022 14:00 02/12/2022 14:00 עבודות מקדימות 1Yes
  חישוף כללי בשטח
  9851.4.6.1 0.0%04/12/2022 08:00 03/01/2023 11:00 עבודות דרכי גישה ותאומים1Yes
  ביצוע דרכי גישה וכניסות לאתר העבודה
  10941.6.1 0.0%03/01/2023 11:00 23/01/2023 11:00 גשר NL-011Yes
  יישור פני השטח והכנה לקירות תומכים וביסוס
  11961.6.2.1 0.0%23/01/2023 11:00 23/04/2023 11:00 נציב קצה ציר 1 דרומי1Yes
  שיריון קרקע באמצעות רשת כלונסאות קוטר 80 ללא זיון ובעומק 10 מטר בממוצע
  12971.6.2.2 0.0%23/04/2023 11:00 01/05/2023 17:00 נציב קצה ציר 1 דרומי1Yes
  מצע סוג א בעובי 20
  13981.6.2.3 0.0%02/05/2023 08:00 09/05/2023 11:00 נציב קצה ציר 1 דרומי1Yes
  פריסת יריעת שיריון
  14991.6.2.4 0.0%09/05/2023 11:00 21/05/2023 17:00 נציב קצה ציר 1 דרומי1Yes
  מצע סוג ג בעובי 1 מטר
  151011.6.2.5.1 0.0%22/05/2023 08:00 05/07/2023 17:00 קירות פיתוח לנציב דרומי1Yes
  קירות בטון מזוין מפלס תחתון בגובה 14.5 מטר
  161021.6.2.5.2 0.0%06/07/2023 08:00 16/07/2023 14:00 קירות פיתוח לנציב דרומי1Yes
  איטום קירות
  171031.6.2.5.3 0.0%16/07/2023 14:00 31/07/2023 11:00 קירות פיתוח לנציב דרומי1Yes
  מילוי בין קירות עד למפלס 662
  181041.6.2.5.4 0.0%31/07/2023 11:00 14/08/2023 17:00 קירות פיתוח לנציב דרומי1Yes
  מפתן פילוס לקרקע משוריינת
  191051.6.2.5.5 0.0%15/08/2023 08:00 13/09/2023 11:00 קירות פיתוח לנציב דרומי1Yes
  בניית קירות קק"ש כ- 11 מטר גובה
  201061.6.2.5.6 0.0%13/09/2023 11:00 16/10/2023 11:00 קירות פיתוח לנציב דרומי1Yes
  קיר תומך כולל יסוד מבטון ב- 30 בחלק העליון של קיר קרקע משוריין
  211091.6.2.6.1 0.0%16/10/2023 11:00 23/10/2023 14:00 נציב ציר 1 דרומי1Yes
  קידוח כלונסאות נציב דרומי קוטר 60
  221101.6.2.6.2 0.0%23/10/2023 14:00 25/10/2023 14:00 נציב ציר 1 דרומי1Yes
  בדיקה אולטרה סונית
  231111.6.2.6.3 0.0%25/10/2023 14:00 29/10/2023 17:00 נציב ציר 1 דרומי1Yes
  הכנת ראש כלונס
  241121.6.2.6.4 0.0%30/10/2023 08:00 06/11/2023 11:00 נציב ציר 1 דרומי1Yes
  ברזלנות
  251131.6.2.6.5 0.0%06/11/2023 11:00 10/11/2023 11:00 נציב ציר 1 דרומי1Yes
  טפסנות
  261141.6.2.6.6 0.0%10/11/2023 11:00 12/11/2023 14:00 נציב ציר 1 דרומי1Yes
  יציקת ראש כלונס נציב
  271151.6.2.6.7 0.0%12/11/2023 14:00 27/11/2023 11:00 נציב ציר 1 דרומי1Yes
  יציקת שלב ראשון עד מפלס 663
  281161.6.2.6.8 0.0%27/11/2023 11:00 11/12/2023 17:00 נציב ציר 1 דרומי1Yes
  יציקת מפלס שני סופי
  291171.6.2.6.9 0.0%12/12/2023 08:00 19/12/2023 11:00 נציב ציר 1 דרומי1Yes
  יציקת מפלס אחרון עד 672.72
  301671.6.5.2.1 0.0%19/12/2023 11:00 17/01/2024 14:00 שלב ביצוע 21Yes
  יציקת מקטע דרומי עד לנציב הדרומי באורך 15 מטר
  311701.6.5.3.2 0.0%17/01/2024 14:00 17/03/2024 14:00 שלב ביצוע 31Yes
  יציקת 2 מקטעים ראשונים של הגשר מעל נציב בציר 3
  321711.6.5.3.3 0.0%17/03/2024 14:00 07/07/2024 14:00 שלב ביצוע 31Yes
  הרכבת 16 מקטעים, 8 לכל כיוון בקצב של שבועיים לזוג מקטעים
  331731.6.5.4.1 0.0%07/07/2024 14:00 02/08/2024 14:00 שלב ביצוע 41Yes
  יציקת מקטע צפוני עד לנציב הצפוני באורך 18.60 מטר
  341751.6.5.5.1 0.0%04/08/2024 08:00 21/08/2024 14:00 שלב ביצוע 51Yes
  יציקת מקטע מרכזי ואחרון באורך 3.60 מטר
  351771.6.5.6.1 0.0%08/09/2024 14:00 10/09/2024 14:00 שלב סופי1Yes
  דריכת גשר אחרונה
  361801.6.6.1.1 0.0%10/09/2024 14:00 27/09/2024 11:00 השלמת הגשר1Yes
  הרכבת כרכובים
  371811.6.6.1.2 0.0%27/09/2024 11:00 16/10/2024 11:00 השלמת הגשר1Yes
  יציקת פלטות גישה
  381821.6.6.1.3 0.0%16/10/2024 11:00 04/11/2024 11:00 השלמת הגשר1Yes
  יישום תפרים על פי פרט
  391831.6.6.1.4 0.0%04/11/2024 11:00 21/11/2024 17:00 השלמת הגשר1Yes
  איטום הגשר
  401841.6.6.1.5 0.0%22/11/2024 08:00 29/11/2024 11:00 השלמת הגשר1Yes
  ביצוע אספלטים מעל הגשר
  411851.6.6.1.6 0.0%29/11/2024 11:00 15/12/2024 11:00 השלמת הגשר1Yes
  הרכבת מעקות לגשר
  4227910 0.0%15/12/2024 11:00 26/12/2024 14:00 לוח זמנים שלדי גרסה 5.xml1Yes
  אספלט שכבה 1
  4328011 0.0%26/12/2024 14:00 08/01/2025 11:00 לוח זמנים שלדי גרסה 5.xml1Yes
  אספלט שכבה 2
  4428112 0.0%08/01/2025 11:00 20/01/2025 17:00 לוח זמנים שלדי גרסה 5.xml1Yes
  אספלט שכבה 3
  4528213 0.0%21/01/2025 08:00 02/02/2025 14:00 לוח זמנים שלדי גרסה 5.xml1Yes
  אספלט שכבה עליונה
  4628514.1.1 0.0%02/02/2025 14:00 20/02/2025 11:00 ביצוע תשתיות ומערכות השקיה1Yes
  עבודות תשתית השקיה
  4728614.1.2 0.0%20/02/2025 11:00 14/03/2025 11:00 ביצוע תשתיות ומערכות השקיה3Yes
  התקנת ארונות - מערכות השקיה ממוחשבות
  4828814.2.1 0.0%20/02/2025 11:00 14/03/2025 11:00 עבודות גינון ושתילה4Yes
  עבודות גינון ושתילה -שביל אופניים חתך 1000 עד 1050
  4928914.2.2 0.0%20/02/2025 11:00 14/03/2025 11:00 עבודות גינון ושתילה5Yes
  עבודות גינון ושתילה -שביל אופניים חתך 1050 עד 1100
  5029014.2.3 0.0%20/02/2025 11:00 14/03/2025 11:00 עבודות גינון ושתילה2Yes
  עבודות גינון ושתילה -שביל אופניים חתך 1100 עד 1123
  5129114.2.4 0.0%20/02/2025 11:00 14/03/2025 11:00 עבודות גינון ושתילה1Yes
  עבודות גינון ושתילה - איור הגשר חתך 420 עד 550
  5229214.2.5 0.0%14/03/2025 11:00 25/03/2025 17:00 עבודות גינון ושתילה1Yes
  עבודות גינון ושתילה בשאר המתחמים
  5329814.4.1 0.0%26/03/2025 08:00 31/03/2025 11:00 סיום העבודות ומסירה ראשונית1Yes
  מסירת עבודות גינון
  5430214.5.1 0.0%31/03/2025 11:00 06/04/2025 14:00 ביצוע הסדרי תנועה גמר הפרויקט1Yes
  ביצוע סימולציה לפני הסדר תנועה
  5530515.1 0.0%06/04/2025 14:00 05/08/2025 14:00 מרווח ניהולי- ביטחון1Yes
  מרווח בטחון לכלל הפעילויות
  56221.2.7 0.0%05/08/2025 14:00 05/08/2025 14:00 אבני דרך חוזית1Yes
  אבן דרך חוזית 7- השלמת מסירות ומרווח בטחון לכלל הפעילויות

  חזרה לתחילת הדף


  3.3. הזדמנויות להקדמת תאריך הסיום של לוח הזמנים

  אילוצים או השהיות בנתיב הקריטי

  ניתוח ה- HCP חשף אילוצים או השהיות בנתיב הקריטי על-פי שיטת HCP, אשר יוצרים אפשרות לקיצור משך הפרויקט.

  להלן רשימת ארבעת סוגי ההזדמנויות האפשריים:

  סוג תיאור והמלצה
  קשר קיים מרווח זמן בין סיום פעילות זו להתחלה של הפעילות העוקבת שלה. המלצה: יש לחפש אפשרות לביטול ההשהיה בין פעילויות אלה ו/או לביטול האילוץ על תאריך ההתחלה של הפעילות העוקבת או של גורם אחר, המאחר את התחלת הפעילות העוקבת .
  סיום קיים מרווח זמן בין סיום פעילות זו, האחרונה בנתיב ה-HCP הארוך ביותר, וסיום הפרויקט. המלצה: יש לחפש אפשרות לביטול אילוצים על הנתיב הקריטי בשיטת CPM ובכך להקדים את תאריך הסיום של הפרויקט.
  התחלה קיים מרווח זמן בין התחלת לוח הזמנים הכולל וההתחלה של פעילות זו, הראשונה בנתיב ה-HCP הארוך ביותר. המלצה: יש לחפש אפשרות לביטול אילוצים על ההתחלה של פעילות זו.
  היום קיים מרווח זמן בין היום (או 1 בפברואר, 2022, התאריך המוקדם ביותר בטווח הניתוח) וההתחלה של פעילות זו, והיא הפעילות הראשונה בנתיב ה-HCP הארוך ביותר. המלצה: יש לבדוק האם ניתן לבטל את האילוצים המוגדרים על התחלת פעילות זו.

   

  יתכן כי ניתן יהיה להקדים את תאריך הסיום של הפרויקט ב- 135.00 ימים, על ידי התייחסות להשהיות ו/או אילוצים בין הפעילויות המרכיבות את הנתיב הקריטי ב- HCP. להלן רשימת סוגי ההזדמנויות האפשריים:

  # סוג מזהה פעילות WBS % ביצוע תאריך התחלה תאריך סיום הפרש נתיב HCP #
  1התחלה    01/02/2022 08:00 121.001
  תאריך תחילת לוח הזמנים
  121.1.6 0.030/06/2022 08:00  
  השלמת מסמכי מכרז
  2קשר1751.6.5.5.1 0.0% 21/08/2024 14:00 14.001
  יציקת מקטע מרכזי ואחרון באורך 3.60 מטר
  1771.6.5.6.1 0.0%08/09/2024 14:00  
  דריכת גשר אחרונה

  רק הפעילויות המוקדמות והמאוחרות ביותר בתוך הערסל מקושרות לפעילויות חיצוניות

  אנו מדגישים את 13 הערסלים הבאים מכיוון שרק הפעילויות המוקדמות ביותר והפעילויות המאוחרות ביותר בתוך הערסל מקושרות לפעילויות "חיצוניות" לערסל (דוגמא: פעילויות אשר לא נכללות בתוך הערסל). בדיקה מדוקדקת של הקשרים של הערסלים הללו, יכולה לחשוף הזדמנויות לקיצור המשך של לוח הזמנים ו/או לשיפור היציבות של לוח הזמנים ובמיוחד באותם הערסלים המכילים פעילויות המרכיבות את הנתיב הקריטי בשיטת HCP (כפי שמצוין בטבלה). ניתן לממש את הפוטנציאל על-ידי העברת הקשרים מהפעילויות ה"חיצוניות" לפעילויות אחרות בערסל.

  # מזהה פעילות ערסל WBS % ביצוע נתיב קריטי בשיטת HCP
  121.10.0%No
  אדמינסטרציה
  2531.4.3.10.0%No
  אביזרים מערכות מים וניקוז
  3571.4.3.20.0%No
  אישור קירות
  4601.4.3.30.0%No
  עמודי תאורה
  5631.4.3.40.0%No
  שתילת עצים
  6661.4.3.50.0%No
  ריצוף ואבני גן
  7691.4.3.60.0%No
  שילוט
  8721.4.3.70.0%No
  מעקות
  9871.50.0%No
  אישור שיטת עבודה וייצור תבניות מקטעי הגשר
  101271.6.3.20.0%No
  נציב ציר 4 צפוני
  111521.6.4.2.10.0%No
  ביסוס
  122111.90.0%No
  מעבר תת קרקעי בוקס (לחיבור בית פרטי) DW01
  1324860.0%No
  ביצוע מערכות חשמל

  חזרה לתחילת הדף


  3.4. נושאי סיכון (1): פעילויות מקבילות בנתיב הקריטי בשיטת HCP

  לא איתרנו מצבים שבהם פעילויות מתבצעות במקביל בנתיב הקריטי בשיטת HCP. מדד זה מצביע על תוכנית שיש בה סיכון נמוך יחסית לעיכובים בלוח הזמנים, בכל נקודת זמן בפרויקט. לעומת זאת, אנו ממליצים לחפש הזדמנויות למקבל פעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים בשיטת HCP. אף כי מקבול הפעילויות מעלה את הסיכון בנקודות הזמן הספציפיות האלו, בו בזמן הוא יוצר מרווח הגנה לסיום כל הפרויקט. באופן זה, ניתן להעלות את הסבירות להשלמת הפרויקט כולו על פי לוח הזמנים.

  חזרה לתחילת הדף


  3.5. נושאי סיכון (2): פעילויות הנתיבים הקריטיים הנסתרים

  מתוך 240 הפעילויות בלוח הזמנים, מצאנו 56 פעילויות המרכיבות את 5 הנתיבים הקריטיים של ה-HCP (מפורטים בסעיף 3.2 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי לעיל) ואת 65 הנתיבים הקריטיים הנסתרים המורכבים מ- 23 הפעילויות המפורטות בסעיף זה. מדד זה מעיד על פרויקט בסיכון בינוני ופעילויות אלו דורשות תשומת לב ניהולית .

  הפעילויות בטבלה הבאה כתובות בסדר פוחת של חשיבות, כלומר, אלה שרשומות ראשונות בטבלה דורשות את תשומת הלב הניהולית הרבה ביותר, כדי להבטיח את השלמת הפרויקט בהצלחה. לכל פעילות נקבע ערך "מרווח המשך" על-פי הערך הזה השייך לנתיב בו היא מופיעה. מרווח המשך של ה-HCP הוא ההפרש בין המשך של נתיב ה-HCP הארוך ביותר (הנתיב הקריטי של ה-HCP) ונתיב ה-HCP הספציפי אשר בו הפעילות מופיעה. במילים אחרות, הפעילויות הקריטיות ביותר לניהול הן הפעילויות אשר מופיעות בתוך נתיבי ה-HCP עם מרווח המשך הקטן ביותר.

  אנו ממליצים בחום, שהפעילויות הקריטיות הנסתרות, אשר מופיעות בטבלה הבאה (וכמו-כן אלו שמופיעות בסעיף 3.2 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי, לעיל) ייושמו בתור הבסיס למיקוד תשומת הלב הניהולית באופנים הבאים:

  • וודאו כי אתם מעריכים במדויק את דרישות המשאבים והתזמון על מנת להבטיח שפעילויות אלה לא יעוכבו בגלל מחסור של משאבים קריטיים.
  • וודאו שהכללתם את הפעילויות האלה בתוך הערכת ניהול הסיכונים בפרויקט זה.
  # מזהה פעילות WBS % ביצוע פעילות ערסל נתיב HCP # מרווח המשך של נתיב ה-HCP
  11071.6.2.5.7 0.0%קירות פיתוח לנציב דרומי6 6.00
  יציקת מקטע מעבר באורך 32 מטר וברוחב 20 מטר
  2351.4.1.5 0.0%לוח זמנים ובקרת איכות13 9.00
  הגשה צוות בטיחות
  3361.4.1.6 0.0%לוח זמנים ובקרת איכות13 9.00
  אישור צוות בטיחות
  4371.4.1.7 0.0%לוח זמנים ובקרת איכות13 9.00
  הגשה תכנית בטיחות וסקר סיכונים
  5381.4.1.8 0.0%לוח זמנים ובקרת איכות13 9.00
  אישור תכנית בטיחות וסקר סיכונים
  6391.4.1.9 0.0%לוח זמנים ובקרת איכות11 9.00
  הגשה צוות בקרת איכות
  7401.4.1.10 0.0%לוח זמנים ובקרת איכות11 9.00
  אישור צוות בקרת איכות
  8411.4.1.11 0.0%לוח זמנים ובקרת איכות11 9.00
  הגשה תכנית בקרת איכות
  9421.4.1.12 0.0%לוח זמנים ובקרת איכות11 9.00
  אישור תכנית בקרת איכות
  10881.5.1 0.0%אישור שיטת עבודה וייצור תבניות מקטעי הגשר2111.33
  הגשת קבלן משנה לביצוע הגשר
  11891.5.2 0.0%אישור שיטת עבודה וייצור תבניות מקטעי הגשר2111.33
  אישור קבלן המשנה
  12901.5.3 0.0%אישור שיטת עבודה וייצור תבניות מקטעי הגשר2111.33
  תכנון תבניות של המקטעים ושיטת הביצוע
  13911.5.4 0.0%אישור שיטת עבודה וייצור תבניות מקטעי הגשר2111.33
  אישור שיטת הביצוע והתבניות ליציקת המקטעים
  14921.5.5 0.0%אישור שיטת עבודה וייצור תבניות מקטעי הגשר2111.33
  ייצור התבניות והובלתן לאתר
  151501.6.4.1.2.4 0.0%נציב 2 דרומי2111.33
  יציקת 2 מקטעים ראשונים של הגשר מעל הנציב
  161651.6.5.1.1 0.0%שלב ביצוע 12111.33
  הרכבת 16 מקטעים, 8 לכל כיוון בקצב של שבועיים לזוג מקטעים
  1729414.3.1 0.0%ביצוע ריהוט, שילוט, מעקות 2613.00
  מעקות
  1829514.3.2 0.0%ביצוע ריהוט, שילוט, מעקות 2613.00
  סימון ותמרור
  1929614.3.3 0.0%ביצוע ריהוט, שילוט, מעקות 2613.00
  שילוט
  2030014.4.3 0.0%סיום העבודות ומסירה ראשונית2613.00
  מסירת שילוט
  21251.3.2 0.0%חוזים וצו התחלת עבודה3819.67
  קבלת פוליגונים ממודד המזמין
  2229914.4.2 0.0%סיום העבודות ומסירה ראשונית5127.00
  מסירת ריהוט, מעקות
  231691.6.5.3.1 0.0%שלב ביצוע 35430.33
  העברת תבנית יציקה והתארגנות

  חזרה לתחילת הדף


  3.6. נושאי סיכון (3): פעילויות קשות-למעקב

  25 פעילויות זוהו כפעילויות קשות למעקב ובקרה. לפעילויות אלה יש משך ארוך מ- 42.10 ימים (סף זה נקבע על בסיס הניתוח הכולל של לוח זמנים זה). אנו ממליצים לחלק פעילויות אלו למספר פעילויות משנה בעלות משך קצר יותר, על מנת לשפר את יכולת השליטה בניהול פעילויות אלה.

  # מזהה פעילות WBS משך הפעילות (ימים) פעילות ערסל % ביצוע
  12252.1123.3ביצוע קירות תומכים בין גשר 01 למעגלי תנועה אום ליסון 0.0%
  ביצוע קיר QP9
  22262.2123.3ביצוע קירות תומכים בין גשר 01 למעגלי תנועה אום ליסון 0.0%
  ביצוע קיר QP10
  32435.1120.0ביצוע מבנה כביש - מצעים 0.0%
  ביצוע 2 מעגלי תנועה לחיבור לאום ליסון
  41901.7.4102.0עבודות חציבה בקטעים הכנה לביצוע קירות תומכים 0.0%
  ביצוע קיר דיפון מצפון לקיר הגבוה QP16
  52373.6100.0ביצוע קירות תומכים מכיכרות אום ליסון ועד גשר 02 0.0%
  המשך ביצוע קיר QP09
  630515.1 98.3מרווח ניהולי- ביטחון 0.0%
  מרווח בטחון לכלל הפעילויות
  71651.6.5.1.1 93.0שלב ביצוע 1 0.0%
  הרכבת 16 מקטעים, 8 לכל כיוון בקצב של שבועיים לזוג מקטעים
  81711.6.5.3.3 90.7שלב ביצוע 3 0.0%
  הרכבת 16 מקטעים, 8 לכל כיוון בקצב של שבועיים לזוג מקטעים
  92353.4 82.3ביצוע קירות תומכים מכיכרות אום ליסון ועד גשר 02 0.0%
  קיר לאורך הדופן הדרומית מצפון לגשר 02
  102363.5 81.0ביצוע קירות תומכים מכיכרות אום ליסון ועד גשר 02 0.0%
  המשך ביצוע קיר QP19
  112414.3 80.0ביצוע קירות תומכים מדרום לגשר 02 ועד לצומת האיקס 0.0%
  ביצוע קיר קיר מדרום דרום לגשר 02
  12131.1.7 77.3אדמינסטרציה 0.0%
  פרסום מכרז
  13921.5.5 77.0אישור שיטת עבודה וייצור תבניות מקטעי הגשר 0.0%
  ייצור התבניות והובלתן לאתר
  14961.6.2.1 72.7נציב קצה ציר 1 דרומי 0.0%
  שיריון קרקע באמצעות רשת כלונסאות קוטר 80 ללא זיון ובעומק 10 מטר בממוצע
  151871.7.1 70.0עבודות חציבה בקטעים הכנה לביצוע קירות תומכים 0.0%
  חפירה וחציבה מצומת האיקס ועד לגשר BR02
  162011.8.3.1 70.0ביצוע הגשר 0.0%
  ייצור קורות אורך טרומיות דרוכות
  172231.10.5 68.3ביצוע מעבירי מים 0.0%
  ביצוע 4 סכרי גביונים
  181891.7.3 64.0עבודות חציבה בקטעים הכנה לביצוע קירות תומכים 0.0%
  חפירה וחציבה לבסיס קירות תומכים מצפון לגשר 01 ועד לקיר הדיפון
  191911.7.5 61.3עבודות חציבה בקטעים הכנה לביצוע קירות תומכים 0.0%
  קיר דיפון מדרום לקיר הגבוה
  202333.2 60.0ביצוע קירות תומכים מכיכרות אום ליסון ועד גשר 02 0.0%
  ביצוע קיר תומך נמוך לכביש QP15
  212343.3 60.0ביצוע קירות תומכים מכיכרות אום ליסון ועד גשר 02 0.0%
  ביצוע קיר QP16
  22901.5.3 55.0אישור שיטת עבודה וייצור תבניות מקטעי הגשר 0.0%
  תכנון תבניות של המקטעים ושיטת הביצוע
  231501.6.4.1.2.4 48.0נציב 2 דרומי 0.0%
  יציקת 2 מקטעים ראשונים של הגשר מעל הנציב
  241701.6.5.3.2 48.0שלב ביצוע 3 0.0%
  יציקת 2 מקטעים ראשונים של הגשר מעל נציב בציר 3
  252394.1 43.7ביצוע קירות תומכים מדרום לגשר 02 ועד לצומת האיקס 0.0%
  ביצוע קיר קיר להשתלבות עם קיר קיים

  חזרה לתחילת הדף


  3.7. נושאי דיווח ביצוע

  לא דווח ביצוע לכל הנתיבים שזוהו. דבר זה מעיד שלוח הזמנים אינו מעודכן. לרשימת כל הנתיבים ראה סעיף 3.8 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.

  חזרה לתחילת הדף


  3.8. נתיבי HCP יחודיים

  הטבלה הבאה מציגה את נתיבי ה-HCP הייחודיים אשר זוהו בניתוח שלנו, והפעילויות אשר נכללות בכל נתיב.

  הערות:

  • הטבלה הזו מכילה רק את 30 נתיבי ה-HCP המזוהים הראשונים. הרשימה המלאה של כל 70 נתיבי ה-HCP זמינה על פי בקשה בתור נספח לדו"ח זה, ללא תשלום.
  • בטור הפעילויות, פסיק (,) בין מספר הפעילויות מייצג קשר סיום להתחלה, בזמן שסימן הקווים המקבילים (||) מייצג קשר סיום-לסיום או קשר התחלה-להתחלה.
  • מרווח משך הנתיב הוא ההפרש בין המשך של נתיב ה-HCP הארוך ביותר (הנתיב הקריטי לפי HCP) ונתיב ה-HCP הנ"ל.
  נתיב HCP # פעילויות נכללות משך הנתיב
  (ימים)
  מרווח משך הנתיב
  (ימים)
  1 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22902.67 0.00
  2 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22902.67 0.00
  3 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22902.67 0.00
  4 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22902.67 0.00
  5 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22902.67 0.00
  6 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22896.67 6.00
  7 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22896.67 6.00
  8 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22896.67 6.00
  9 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22896.67 6.00
  10 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22896.67 6.00
  11 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  12 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  13 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  14 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  15 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  16 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  17 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  18 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  19 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  20 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22893.67 9.00
  21 12, 13, 14, 24, 88, 89, 90, 91, 92, 150, 165, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22891.3311.33
  22 12, 13, 14, 24, 88, 89, 90, 91, 92, 150, 165, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22891.3311.33
  23 12, 13, 14, 24, 88, 89, 90, 91, 92, 150, 165, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22891.3311.33
  24 12, 13, 14, 24, 88, 89, 90, 91, 92, 150, 165, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22891.3311.33
  25 12, 13, 14, 24, 88, 89, 90, 91, 92, 150, 165, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22891.3311.33
  26 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 294, 295, 296, 300, 302, 305, 22889.6713.00
  27 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22887.6715.00
  28 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22887.6715.00
  29 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22887.6715.00
  30 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22887.6715.00

  חזרה לתחילת הדף


  3.9. נתיבי HCP יתרים

  איתרנו 486 נתיבי HCP יתרים בלוח הזמנים.

  נתיב HCP יתר הוא נתיב (לדוגמא, נתיב X) שכל הפעילויות שלו מרכיבות נתיב אחר אשר מכיל מספר רב יותר של פעילויות (לדוגמא, נתיב Y), כמודגם בדוגמא הבאה:  Path X: A → B → E → F
  Path Y: A → B → C → D → E → F
  Path X הוא נתיב יתר.

  איתרנו 8 קשרים יתרים. מחיקת הקשרים תקטין את סיבוכיות הרשת. יש לוודא טרם מחיקתם כי לא משתנה דבר בתאריכי הפעילויות המעורבות.

  • המספרים בטבלה הבאה הינם מזהי פעילויות
  # הקשר היתר בין הפעילויות
  (פעילויות B ו- E בציור לעיל)
  פעילויות אחרות בין אותן הפעילויות
  (פעילויות C ו- D בציור לעיל)
  1 184 , 279185
  2 106 , 117109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
  3 101 , 103102
  4 295 , 300296
  5 282 , 296294, 295
  6 105 , 109107
  7 299 , 302300
  8 165 , 170169

  הטבלה הבאה מכילה את נתיבי ה-HCP היתרים אשר זוהו בניתוח שלנו, והפעילויות המרכיבות כל אחד מהם.

  הערות:

  • הטבלה הזו מכילה רק את 30 נתיבי ה-HCP היתרים המזוהים הראשונים. הרשימה המלאה של כל 486 נתיבי ה-HCP היתרים זמינה על פי בקשה בתור נספח לדו"ח זה, ללא תשלום.
  • בטור הפעילויות, פסיק (,) בין מספר הפעילויות מייצג קשר סיום להתחלה, בזמן שסימן הקווים המקבילים (||) מייצג קשר סיום-לסיום או קשר התחלה-להתחלה.
  • מרווח משך הנתיב הוא ההפרש בין המשך של נתיב ה-HCP הארוך ביותר (הנתיב הקריטי לפי HCP) ונתיב ה-HCP הנ"ל.
  נתיב HCP # פעילויות נכללות משך הנתיב
  (ימים)
  מרווח משך הנתיב
  (ימים)
  1 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22894.67 8.00
  2 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22894.67 8.00
  3 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22894.67 8.00
  4 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22894.67 8.00
  5 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22894.67 8.00
  6 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22890.6712.00
  7 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22890.6712.00
  8 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22890.6712.00
  9 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22890.6712.00
  10 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22890.6712.00
  11 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22888.6714.00
  12 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22888.6714.00
  13 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22888.6714.00
  14 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22888.6714.00
  15 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22888.6714.00
  16 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  17 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  18 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  19 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  20 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  21 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  22 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  23 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  24 12, 13, 14, 24, 35, 36, 37, 38, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  25 12, 13, 14, 24, 39, 40, 41, 42, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22885.6717.00
  26 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 290, 292, 298, 302, 305, 22884.6718.00
  27 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 289, 292, 298, 302, 305, 22884.6718.00
  28 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 291, 292, 298, 302, 305, 22884.6718.00
  29 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 288, 292, 298, 302, 305, 22884.6718.00
  30 12, 13, 14, 24, 43, 44, 76, 78, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 167, 170, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184|| 279, 280, 281, 282, 285, 286, 292, 298, 302, 305, 22884.6718.00

  חזרה לתחילת הדף


  3.10. קבצי לוח זמנים מתקדמים

  יש באפשרותך להטמיע בלוח הזמנים שלך את התוספות הבאות: (להדרכה לחץ כאן)

   א. טור פעילויות HCP אשר מסמן אם הפעילות נכללת בתוך נתיב HCP כלשהו.

   ב. טור HCP DS אשר מסמן את מרווח המשך של נתיב ה-HCP בו הפעילות מופיעה.

   ג. סימון גרפי של כל הפעילויות אשר מופיעות בתוך נתיבי ה-HCP.

  חזרה לתחילת הדף


  הצהרה

  דוח זה כפוף ל - End User License Agreement.

  טל לבנון - HCP בע"מ ; טלפון: 972-8-9265475 ; דוא"ל: info@hcp.co.il ; אתר: www.hcp.co.il