הירשמו עכשיו וקבלו 30 יום התנסות ללא תשלום!

רישיון חינמי לחודש

0 חודש ראשון למשתמש
  • ללא הגבלת פעילויות
  • ללא הגבלת כמות ניתוחים
  • 3 ממצאים ראשונים בכל נושא

רישיון HCP-Go Professional

100 לחודש/למשתמש
  • דוחות ללא הגבלה
  • דוח אישי שלך עם כל הממצאים
  • תמיכה טכנית בהטמעה ובשימוש

רישיון HCP-Go Premium

150 לחודש/למשתמש
  • דוחות ללא הגבלה
  • דוח אישי שלך עם כל הממצאים
  • 3 שעות פגישות בשנה לניתוח תוצאות
Popular

המחירים אינם כוללים מע"מ.
הרכישה תתבצע בתשלום חד פעמי לשנה.

לביצוע רכישה בהעברה בנקאית – נא לפנות אל info@hcp.co.il

 חינמי לחודש הראשוןרישיון HCP-Go Professional רישיון HCP-Go  Premium
הרצות    
מספר פעילויות בלו"ז✔ ללא הגבלה✔ ללא הגבלה✔ ללא הגבלה
מספר ניתוחי Network Analysis בחודש✔ ללא הגבלה✔ ללא הגבלה✔ ללא הגבלה
מספר ניתוחי HCP בחודש✔ ללא הגבלה✔ ללא הגבלה✔ ללא הגבלה
דוח מותאם אליך   
לוגוHCP Schedule Smart✔ הלוגו שלך✔ הלוגו שלך
שם הפרויקטלא ניתן לשינוי✔ ניתן לשינוי על ידך✔ ניתן לשינוי על ידך
שם מנהל הפרויקטלא ניתן לשינוי✔ ניתן לשינוי על ידך✔ ניתן לשינוי על ידך
שם החברהלא ניתן לשינוי✔ ניתן לשינוי על ידך✔ ניתן לשינוי על ידך
על ידי מי בוצע הניתוחטל לבנון, MSc, PMI-SP
טל לבנון – HCP בע"מ
tal@hcp.co.il
https://www.hcp.co.il

הפרטים שלך –

השם שלך, התארים שלך,

שם החברה שלך,

המייל שלך,

האתר שלך

הפרטים שלך –

השם שלך, התארים שלך,

שם החברה שלך,

המייל שלך,

האתר שלך

תכולת הדוח   
תקציר מנהלים✔ מלא✔ מלא✔ מלא
מיפוי הממצאים בניתוח איכות לוח הזמנים✔ 3 ממצאים ראשונים בכל נושא✔ מלא✔ מלא
מיפוי הממצאים בניתוח הנתיב הקריטי3 ממצאים ראשונים בכל נושא✔ מלא✔ מלא
ועוד…   
HCP Newsletter
דיוור HCP Tips & Tricks 
פגישות זום – ניתוח ביחד מה הן משמעויות הדוח שהתקבל
ומה מומלץ לעשות בפרויקט בהתאם
  3 שעות