You are currently viewing HCP-GO מגלה את מה ש- PROJECT מחביאה…

HCP-GO מגלה את מה ש- PROJECT מחביאה…

פעם ראשונה שראיתי משהו כזה –

ב- Project, בסרגל 'פרויקט' ⬅ 'שנה זמני עבודה' ⬅ 'אפשרויות…' נכתבו הנתונים הבאים:

HCP-Go | HCP-GO מגלה את מה ש- PROJECT מחביאה...מאמר מאת: טל לבנון

כלומר, כל יום מתחיל ב- 7 בבוקר ומסתיים ב… 3 לפנות בוקר!

כשחושבים על זה – יש פה סתירה, כי יום מתחיל בחצות ומסתיים בחצות!

לוח השנה הכיל מורכבות רבה יותר –

שעות העבודה הוגדרו: כך:
ימי א'      מ- 0:00 ועד 0:00 – להבנתי, 24 שעות עבודה.
ימי ב'-ה' מ- 07:00 עד 15:00.
ימי שישי מ- 07:00 עד 12:00.
שבת – ימי מנוחה.

Project לא אמרה ולא ספרה כלום למי שהחזיק את הגאנט, 🙊 אלא תזמנה את כל הפעילויות בכיף…

אבל…

בהרצת HCP-Go התברר שיש בעיה.

נדרש טיפול קל, (בכל זאת, זה מקרה קצה שלא דמיינתי אותו גם בחלומות הכי מוזרים שלי…, אבל היי – אנחנו ב- Continues improvement כל הזמן!!)

ואז – הרצת HCP-Go חושפת מיד:

HCP-Go | HCP-GO מגלה את מה ש- PROJECT מחביאה...מאמר מאת: טל לבנון

קיבלת גאנט עם מאות פעילויות ונדרשת תשובה מהירה – מה קורה בו ואם יש בעיות, איפה הן?

ובסעיף 2.5 בדוח HCP-Go מתקבל:

2.5. חוסר תאימות בין הגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים

מצאנו 103 פעילויות שהגדרת המשך שלהן אינה תואמת את תאריך ההתחלה שהוגדר להן, תאריך הסיום ו/או לוח השנה העיקרי של לוח הזמנים (מספר זה מהווה 88.00% מסך הפעילויות המוגדרות בלוח הזמנים). יש לבדוק פעילויות אלו על מנת לוודא שלכל אחת מוקצבת כמות הזמן הנדרשת על מנת להשלימה.

ערך אי התאמה חיובי מעיד שהמשך המחושב ארוך יותר מהמשך המוגדר לפעילות בגאנט. דבר זה יכול להגרם כתוצאה מהגדרת ימי חופשה או מפיצול פעילות.

יש לבדוק כל ערך אי התאמה שלילי, מאחר והוא מעיד שהמשך המחושב קטן מהמשך המוגדר לפעילות. מצב זה יכול להיות כתוצאה מ- (א) שימוש במספר לוחות זמנים שונים (ב) שימוש בימים קלנדריים, כגון חודש-ק, (ג) ימי סוף השבוע שהפכו לימי עבודה, (ד) פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים.

במקרים בהם כל ערכי יחס אי ההתאמה זהים: דבר זה מעיד כי יש פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים, למשל, בין כמה שעות עבודה מוגדרות ביום וכמה שעות עבודה מגדירות יום עבודה.

אם יש פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים, אזי ניתן לתקן את הקובץ על-ידי שינוי ההגדרות בקובץ או שינוי של אחת או יותר מההגדרות הבאות. בהרצת ניתוח HCP ב- Step 3 יש לפתוח את הסעיף "Project Calendar Settings" ולשנות את הערכים לפי המוגדר בלוח השנה של הקובץ: Non Work Days Per Week, Work Days Per Month, Begin Work Hour, Begin Lunch Hour, End Lunch Hour, End Work Hour.

 אזהרת ניתוח: על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שממצאים אלו יבחנו ויתוקנו, באם נדרש, לפני ביצוע ניתוח חדש.

HCP-Go | HCP-GO מגלה את מה ש- PROJECT מחביאה...מאמר מאת: טל לבנון

עם HCP-Go מנהלי פרויקטים מסיימים את הפרויקט בהצלחה. רוצה לדבר עם טל לבנון על כך?

וזה אומר, שצריך לפתוח ב- Project, בסרגל 'פרויקט' ⬅ 'שנה זמני עבודה' ולבדוק מהו הקשר בין הגדרות לוח השנה להגדרות ב"אפשרויות…".

ואח"כ?

צריך לתקן.

כי Project נותנת לנו לכתוב דברים כאלו – אבל המציאות? היא לא מוותרת, והיא לא תתן לקיים את הפרויקט באופן הזה!

והפרויקט?

באופן הזה? הוא לא יסתיים בזמן!

ואם הלו"ז יתוקן? 😏

אהבת את המאמר?

אנחנו מזמינים אותך לקרוא את המאמר הבא:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp

יש אנשים שאכפת לך מהם? זה הזמן לשתף! 
רוצה לשאול משהו או להגיב? בכיף! פה, בתגובות
רוצה לומר רק לי משהו? יש לציין זאת בתחילת התגובה והתגובה לא תפורסם

כתיבת תגובה